بایگانی ماهانه: سپتامبر 2010

فقر از دیدگاه دکتر شریعتی

می خواهم  بگویم …… فقر  همه جا سر می کشد ……. فقر ، گرسنگی نیست ، عریانی  هم  نیست …… فقر ،چیزی را « نداشتن » است ، ولی  آن چیز پول نیست ….. طلا و غذا نیست  ……. فقر  ،  همان گرد و خاکی است که بر کتاب های فروش نرفتهء یک کتابفروشی می نشیند …… فقر ،  تیغه …

ادامه نوشته »

خوشبخت کردن

زن: عزیزم! یادته روز خواستگاری وقتی ازت پرسیدم چرا می خوای با من ازدواج کنی، چی گفتی؟ شوهر: آره، خوب یادمه، گفتم: می خواهم یک نفر را در زندگی خوشبخت کنم. زن: خوب، پس چی شد؟ شوهر: خوب، خوشبخت کردم دیگه. زن: کی رو خوشبخت کردی؟ شوهر: همون بیچاره ای رو که ممکن بود با تو ازدواج کنه

ادامه نوشته »

روز جهانی قدس

هفته آخر ماه مبارک رمضان روزهای مبارکی است. شبهای قدر، روز قدس، عید سعید فطر و امسال روز تعاون نیز افزوده شده است. قدس، قبله نخستین و حرم دوم مسلمانان جهان، سرزمین اصلی و وطن میلیون‌ها آواره مسلمان فلسطینی است که استکبار جهانی توسط صهیونیسم جنایتکار، از سال ۱۹۴۸ آن سرزمین را از دست ساکنانش خارج ساخت و تحت سلطه …

ادامه نوشته »