مذهبی

جوان و مسلمان ریاکار

جوانی با چاقو وارد مسجد شد و گفت: بین شما کسی هست که مسلمان باشد ؟ همه با ترس و تعجب به هم نگاه کردند و سکوت در مسجد حکمفرما شد ، بالاخره پیرمردی با ریش سفید از جا برخواست و گفت : آری من مسلمانم.. جوان به پیرمرد نگاهی کرد و گفت با من بیا ، پیرمرد بدنبال جوان …

ادامه نوشته »

الهی العفو ……

در بیراهه ها گم شده ام… اما تا طلوع فجر باران می بارد، بارانی از نور… در بیراهه ها گم شده ام… نه صدایی که به من بگوید بایست! نه ندایی که بگوید بیا… پس من با این کوله بار سنگین جرم و گناه به کدام وادی رو کنم که نه وادی ایمنی در پیش دارم و نه نوری که …

ادامه نوشته »

احادیث امامان و پیامبر اسلام ( ص) پیرامون روابط جنسی و زناشویی (قسمت اول )

پیامبر اکرم (ص): چون عروسی به خانه آوردید، با محبت و تواضع کفش هایش را در آورده ،پاهایش را بشویید آن گاه او را به حجله دعوت کنید .این چنین است که مهر،برکت و رحمت بر خانه و عروستان سایه می افکند . امام صادق(ع): وقتی عروس به حجله آمد به کعبه رو کنید،گیسوان او را نوازش کرده زلف تاب …

ادامه نوشته »